მთავარი > აღიარებული სადაზღვევო კომპანიები
აღიარებული სადაზღვევო კომპანიები

 

საქართველოს  სახელმწიფო  დროშით  მცურავი  გემი, რომლის  საერთო  ტევადობა     1 000  რეგისტრულ ტონას     აღემატება,    
ვალდებულია     საბუნკერო     საწვავით     დაბინძურებით     გამოწვეული     ზიანისთვის პასუხისმგებლობის    დაზღვევის   
უზრუნველსაყოფად    იქონიოს    შესაბამისიP & I Club - საერთაშორისო ჯგუფის წევრების  მიერ  გაცემული დაზღვევა    ან  
უპირობო
   და გამოუხმობი    საბანკო    გარანტია,    რომელსაც    გემთმფლობელი    წარუდგენს   სააგენტოს.  

P & I საერთაშორისო კლუბის(International group of  P & I )  წევრი კომპანიები (http://www.igpandi.org)
სააგენტოს მიერ აღიარებულია ავტომატურად.

 

No

P&I Club

ვებ-გვერდის მისამართი

 

1

 

American Steamship Owners Mutual Protection and Indemnity Association, Inc

 

http://www.american-club.com/

2

The Britannia Steam Ship Insurance Association Limited

    
http://www.britanniapandi.com/

3

Gard P&I (Bermuda)    Ltd

http://www.gard.no/

4

The Japan Ship Owners' Mutual Protection & Indemnity Association

 

https://www.piclub.or.jp/

5

The London Steam-Ship Owners' Mutual Insurance Association Limited

http://www.londonpandi.com/

6

The North of England Protecting & Indemnity Association Limited

http://www.nepia.com/

7

The Shipowners' Mutual Protection & Indemnity Association (Luxembourg)

http://www.shipownersclub.com/

8

Assuranceforeningen Skuld

http://www.skuld.com/

9

The Standard Club Ltd

http://www.standard-club.com/

10

The Steamship Mutual Underwriting Association (Bermuda) Limited

http://www.steamshipmutual.com/

11

Sveriges Ångfartygs Assurans Förening / The Swedish Club

http://www.swedishclub.com/

12

United Kingdom Mutual Steamship Assurance Association (Bermuda) Ltd

http://www.ukpandi.com/

13

The West of England Ship Owners Mutual Insurance Association (Luxembourg)

http://www.westpandi.com/

 

International Group of P&I  კლუბის არაწევრი სადაღზვევო კომპანიების  აღაიარება ხდება მოთხოვნის საფუძველზე. N8/CIRC/FSI

სააგენტოს მიერ 2019 წლის 14 მარტს  გამოცემულ N 8/CIRC/FSI ცირკულარის მოთხოვნების შესაბამისად აღიარებული კომპანიები:

 

No

სადაზღვევო კომპანიის დასახელება

ვებ-გვერდის მისამართი

 

1

INGOSSTRAKH INSURANCE COMPANY

12-2 Pyatnitskaya Street, Moscow 115998, Russian Federation; http://www.ingos.ru

 

2

AIG EUROPE S.A (LUXEMBURG) and AMERICAN INTERNATIONAL GROUP UK LTD

35D Avenue John F. Kennedy L-1855, Luxemburg http://www.aig.com

 

3

 

RUSSIAN INSURANCE COMPANY “EUROINS”

Glinka str, h.7, Floor 2,Premises 9, Smolensk, Smolensk Region, Russian Federation;
http://www.EURO-ins.ru

 

4

 

EF Marine Pte.Ltd.

7 Temasek Boulevard #20-01
Suntec Tower One
Singapore 038987

https://efmarinegroup.com/