მთავარი > სასწავლო-საწვრთნელი ცენტრები
სასწავლო-საწვრთნელი ცენტრები

სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო აღიარებს შემდეგი სახის საზღვაო სასწავლო - საწვთნელ დაწესებულებეს:


საზღვაო-სასწავლო დაწესებულებები:

სსიპ სასწავლო უნივერსიტეტი ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია;

შპს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი;

შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი;

შპს საზღვაო სასწავლო საწვრთნელი ცენტრი ეკვატორი.


საზღვაო-საწვრთნელი დაწესებულებები:

მეზღვაურთა სასწავლო, საწვრთნელი სერტიფიცირების ცენტრი;    

შპს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი;

შპს საზღვაო სასწავლო საწვრთნელი ცენტრი ეკვატორი;

შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი.