მთავარი > სერტიფიკატის დადასტურება
სერტიფიკატის დადასტურება

შემოწმება შესაძლებელია მხოლოდ  2013 წლის 1 იანვრის შემდგომ გაცემული დოკუმენტებისათვის.