მთავარი > სასწავლო-საწვრთნელი დაწესებულებები
სასწავლო-საწვრთნელი დაწესებულებები

საზღვაო-სასწავლო დაწესებულებები:

სსიპ სასწავლო უნივერსიტეტი ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია;

შპს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი;

შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი.

 

საზღვაო-საწვრთნელი დაწესებულებები:

ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის მეზღვაურთა სასწავლო, საწვრთნელი სერტიფიცირების ცენტრი;    

შპს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი;

შპს საზღვაო სასწავლო საწვრთნელი ცენტრი ეკვატორი;

შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი.

 

საზღვაო-საწვრთნელი დაწესებულებების და კურსების (პროგრამების) აღიარების განაცხადის ფორმა