მთავარი > დირექტორი
დირექტორი

 

     

 

             თამარ იოსელიანი

                   დირექტორი

             დაბადების თარიღი

                   1988 წელი 24 ოქტომბერი

     

 

 

   t.ioseliani@mta.gov.ge  

   +99 5 422 27 49 25

 

სამუშაო გამოცდილება

 • 29/03/2018 - დღემდე საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორი
 • 08/12/2017 - დღემდე - უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს წევრი, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი.
 • 03/01/2017 - დღემდე  - ეროვნული წარმომადგენელი, Black and Caspian Sea Project ევროპის    საზღვაო უსაფრთხოების სააგენტო (EMSA) პროექტის საზღვაო უსაფრთხოება და უშიშროება;
 • 01/01/2017 - დღემდე  -  მოწვეული ლექტორი, საზღვაო სამართლის მიმართულებით სსიპ ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია; 
 • 09/11/2016 – 05/04/2018 - პრეზიდენტი.  ქალთა საერთაშორისო სანაოსნო და    სავაჭრო ასოციაციის საქართველოს წარმომადგენლობა (WISTA Georgia) Women's International Shipping and Trading Association – Georgia;
 • 2014-2016 - ეროვნული წარმომადგენელი. პროექტის საზღვაო უსაფრთხოება და უშიშროება ევროპის საზღვაო უსაფრთხოების სააგენტო (EMSA);
 • 06/08/2012 – 28/03/2018   დირექტორის მოადგილე. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო.
 • 15/04/2011 - 05/08/2012 - იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო.
 • 01/09/2010 -14/04/2011- საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი; საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება ერთიანი სატრანსპორტო ადმინისტრაცია.
 • 01/01/2010–31/08/2010 - მრჩეველი იურიდიულ საკითხებში. შპს CMD DOMINGO Y LAZARO INGENIEROS-ის წარმომადგენლობა საქართველოში.                                  
 • 02/02/2009 – 31/12/2009 საქართველოს პრეზიდენტის მთავრობასთან და სხვა სახელმწიფო ორგანოებთან ურთიერთობის და სამართლებრივი საკითხების დეპარტამენტის სამართლებრივი ექსპერტიზის სამმართველო - კონსულტანტი. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია.
 • 01/09/2008 - 01/02/2009 - იურიდიული დეპარტამენტის  იურისტი. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო.
 • 11/09/2007 – 31/08/2008 - საქართველოს პრეზიდენტის მთავრობასთან და სხვა სახელმწიფო ორგანოებთან ურთიერთობის და სამართლებრივი საკითხების დეპარტამენტის სტაჟიორი. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია.

 

განათლება

 • 2015 – 2016წწ -   Fellow  2015  - Ocean  Governance (Building Global  Capacity in Ocean  Affairs and Law of the  Sea) The United Nations - The Nippon Foundation of Japan Fellowship Programme, United States,საზღვაო სამართალი (საზღვაო უსაფრთხოება და უშიშროება) , Human Resource Development and Advancement of the  Legal  Order  of the  World's Oceans’
 • 2005 - 2009 წწ - ბაკალავრის დიპლომი - სამართალმცოდნეობა. „ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი” (GAU); 

ტრეინინგები და სასწავლო კურსები

 • 2017წ. (ბათუმი) -  შპს "მენეჯმენტის სისტემები", ISO 9001:2015
 • 2014წ. (იეუსუ, კორეა) - YEOSU ACADEMY of the Law of the Sea, საზღვაო სამართალი.
 • 2013წ, (ბათუმი, საქართველო) ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკისა (EBRD), Glo Ballast Partnerships-ისა და საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის (IMO) მიერ ორგანიზებული საწვრთნელი კურსი, ბალასტური წყლის მართვა;
 • 2012წ. (ბათუმი, საქართველო) - ბალასტური წყლის მართვა   (Compliance and Operational Use of Ballast Water Management); ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკისა (EBRD), Glo Ballast Partnerships-ისა და საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის (IMO) მიერ ორგანიზებული საწვრთნელი კურსი;
 • 2011წ. (ბათუმი, საქართველო) გემების შორმანძილზე იდენტიფიცირებასთან დაკავშირებით (LRIT); საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის (IMO) მიერ ორგანიზებული ეროვნული სემინარი;
 • 2011წ. (ვარნა, ბულგარეთი) Electronic Means for the Clearance of Ships and the Use of  the Single Window Concept - საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის (IMO) მიერ ორგანიზებულირეგიონული სემინარი;
 • 2011წ. (ბრუსელი, ბელგიის სამეფო)STCW 2010 IMO & EU Requirements Transposed to Georgian Legislation TRACECA- მიერ ორგანიზებული საწვრთნელი კურსი;
 • 2011წ. (ბათუმი, საქართველო-  ბალასტური წყლის მართვასთან დაკავშირებით - საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის (IMO) მიერ ორგანიზებული ეროვნული და რეგიონული სემინარი;
 • 2010წ. - საქართველოს იურისტთა ასოციაცია. სამოქალაქო სამართლის ადვოკატის ლიცენზია;
 • 2009წ - (ლონდონი, დიდი ბრიტანეთი) „ლონდონის ეკონომიკისა  და პოლიტიკურ-მეცნიერებათა სკოლა“ (LSE), კომერციული სამართალი და მართვა;
 • 2008წ. (ლონდონი, დიდი ბრიტანეთი)  - „ლონდონის ეკონომიკისა  და პოლიტიკურ-მეცნიერებათა სკოლა“ (LSE), კონკურენციის სამართალი და პოლიტიკა; 
 • 2008წ. (ლონდონი, დიდი ბრიტანეთი)  - „ლონდონის ეკონომიკისა  და პოლიტიკურ-მეცნიერებათა სკოლა“ (LSE), ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი; 
 • 2007წ. (ლონდონი, დიდი ბრიტანეთი)  - ''ლონდონის ეკონომიკისა  და პოლიტიკურ-მეცნიერებათა სკოლა“ (LSE) , კორპორაციული სამართალი და მართვა; 
 • 2007წ. (ლონდონი, დიდი ბრიტანეთი) - „ლონდონის ეკონომიკისა  და პოლიტიკურ-მეცნიერებათა სკოლა“ (LSE) , საერთაშორისო სამართალი;
 • 2006წ. (ბორმუთი, დიდი ბრიტანეთი) – „ბორმუთოს საერთაშორისო ბიზნეს სკოლა“ (BBSI), საერთაშორისო სამართალი და ბიზნეს უნარჩვევები.

 

პროექტები

 • 03/2016-09/2016 -  პროექტის ხელმძღვანელი, საქართველო საერთაშორისო საზღვაო ფორუმი 2016 (GIMF2016);
 • 01/2016-12/2016 - პროექტის ხელმძღვანელი, საქართველოს გემების სახელმწიფო ელექტრონული რეესტრის შექმნა და დანერგვა;
 • 09/2012-03/2013  - პროექტის ხელმძღვანელი, მეზღვაურთა დოკუმენტბრუნვის ახალი სისტემის შექმნა და ახალი სერტიფიკატები ბეჭდვა.

 

ენები

 • ინგლისური, რუსული.