მთავარი > კონტაქტი
კონტაქტი
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო
მისამართი: ქ. ბათუმი, ბაქოს ქუჩა N 50
+995 (422) 274925 / 16
იურიდიული კონსულტაცია მეზღვაურთათვის 24/7
+995 (577) 221623
სააგენტოს დირექტორი
გემების რეგისტრაციის და დროშის კონტროლის დეპარტამენტი
+995 (422) 274926 (Ext. 24/25) Hot Line : +995 (577) 221622
დირექტორის მოადგილე
ვახტანგ მიქელაიშვილი
+995 (422) 274926 (Ext. 28)
დირექტორის მოადგილე
თამარ იოსელიანი
+995 (422) 274926 (Ext. 49)
საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი
ნათია ჟღენტი
+995 595 115979
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური
+995 (422) 274925 (Ext. 22)
ანალიტიკური სამსახური
+995 (422) 274926 (Ext. 27)
იურიდიული და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი
+995 (422) 274926 (Ext. 13/14)
საზღვაო-სამაშველო საკოორდინაციო ცენტრი
+995 (422) 274926 (Ext. 21)
საზღვაო უსაფრთხოების დეპარტამენტი
+995 (422) 274926 (Ext. 15)
მეზღვაურთა დეპარტამენტი
+995 (422) 274926 (Ext. 17/18)
ბათუმის ნავსადგურის სახელმწიფო კონტროლისა და ზედამხედველობის სამსახური
+995 (422) 276792 / 276793
ფოთის ნავსადგურის სახელმწიფო კონტროლისა და ზედამხედველობის სამსახური
+995 (493) 277865 / 27 78 66
ყულევის ნავსადგურის სახელმწიფო კონტროლისა და ზედამხედველობის სამსახური
+995 (032) 2243828