მთავარი > კონტაქტი
კონტაქტი
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო
მისამართი: ქ. ბათუმი, ბაქოს ქუჩა N 50
+995 (422) 274925 / 1111 /1115
იურიდიული კონსულტაცია მეზღვაურთათვის 24/7
+995 (577) 221623
სააგენტოს დირექტორი
თამარ იოსელიანი
+995 (422) 274925 (Ext. 3333)
გემების რეგისტრაციის და დროშის კონტროლის დეპარტამენტი
+995 (422) 274925 (Ext. 1112/1113) Hot Line : +995 (577) 221622
დირექტორის მოადგილე
ვახტანგ მიქელაიშვილი
+995 (422) 274925 (Ext. 2222)
ადამიანური რესურსების მენეჯერი
მაია საათაშვილი
+995 (422) 274925 (Ext. 2213)
საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი
+995 591 200 003
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური
+995 (422) 274925 (Ext. 2217)
ანალიტიკური სამსახური
+995 (422) 274925 (Ext. 2211)
დირექტორის მოადგილე
+995 (422) 274925 (Ext. 2214/2215/2216)
საზღვაო-სამაშველო საკოორდინაციო ცენტრი
+995 (422) 274926 (Ext. 21)
საზღვაო უსაფრთხოების დეპარტამენტი
+995 (422) 274925 (Ext. 2207)
მეზღვაურთა დეპარტამენტი
+995 (422) 274925 (Ext. 1104/1105)
ბათუმის ნავსადგურის სახელმწიფო კონტროლისა და ზედამხედველობის სამსახური
+995 (422) 276792 / 276793
ფოთის ნავსადგურის სახელმწიფო კონტროლისა და ზედამხედველობის სამსახური
+995 (493) 277865 / 27 78 66
ყულევის ნავსადგურის სახელმწიფო კონტროლისა და ზედამხედველობის სამსახური
+995 (032) 2243828