მთავარი > ინვოისი
ინვოისი

შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერტიფიკატები

სტუდენტებისათვის/კადეტებისათვის უფასოდ გაიცემა შემდეგი სერტიფიკატები: 

  • პირადი გადარჩენის მეთოდები
  • ხანძრის თავიდან აცილება და ხანძართან ბრძოლა
  • ელემენტარული პირველადი დახმარება
  • პირადი უსაფრთხოება და სოცპასუხისმგებლობა
  • უშიშროებასთან დაკავშირებული უნარჩვევები (ან ‘უშიშროების განსაკუთრებული ვალდებულებები’)
უფასო მომსახურება ეხება მხოლოდ 7 დღიან მომსახურებას. დაჩქარებული მომსახურების შემთხვევაში გადახდა ექვემდებარება სრული საფასურით გადახდას.

სტუდენტმა უნდა წარმოადგინოს შუამდგომლობის ცნობა სასწავლებლიდან იმის შესახებ, რომ ის დაგეგმილია შორეულ ნაოსნობაში წასასვლელად.


"თ" პუნქტის სერტიფიკატები


"კ" პუნქტის სერტიფიკატები

აირჩიეთ სერტიფიკატების დამზადების დრო