მთავარი > სერტიფიკატის აღიარება
სერტიფიკატის აღიარება

STCW კონვენციის 1/10 რეგულაციის შესაბამისად გაცემული დადასტურების სერტიფიკატი სავალდებულოა საქართველოს დროშის ქვეშ მცურავ გემებზე  მართვის და ოპერაციების დონეზე დასაქმებულ უცხო ქვეყნის მეზღვაურთათვის.

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ: ცირკულარი N 12/STCW და განაცხადის ფორმა
 

აღიარების დოკუმენტი  001

აღიარების დოკუმენტი  002