მთავარი > სერტიფიკატის ნამდვილობის დადასტურება
სერტიფიკატის ნამდვილობის დადასტურება

 

  • ნამდვილობის ონლაინ დადასტურება შესაძლებელია მხოლოდ 2013 წლის 1 იანვრის შემდგომ გაცემული სერტიფიკატებისათვის;
  • 2013 წლის 1 იანვრამდე გაცემული სერტიფიკატების ნამდვილობის დადასტურებისათვის გთხოვთ მოგვწეროთ: stcw@mta.gov.ge; info@mta.gov.ge;
  • შემოწმებისათვის აუცილებელია მეზღვაურის ნომრის და დოკუმენტის ნომრის შეყვანა. ორივე ნომერი დატანილია მეზღვაურის ყველა დოკუმენტზე.
  • მეზღვაურის ნომერი  უნდა აკრიფოთ ტირეების გარეშე მხოლოდ 10 ციფრი;
  • დოკუმენტის ნომერი წარმოადგენს სხვადასხვა სიმბოლოს კომბინაციას (ციფრი, ასო, ტირე) და შემოწმებისთვის ის  უნდა აკრიფოთ ისე, როგორც დოკუმენტშია მითითებული (არ არ არის აუცილებელი დიდი ასოების აკრეფა);
  • ინფორმაცია დოკუმენტის სტატუსის (აქტიური, გაუქმებული, შეჩერებული) შესახებ  განთავსებულია გვერდის ბოლო ველზე.
  • ნფორმაცია დოკუმენტის სტატუსის (აქტიური, გაუქმებული, შეჩერებული) შესახებ  განთავსებულია გვერდის ბოლო ველზე.
  • მეზღვაურის სამედიცინო სერტიფიკატის ნამდვილობის შემოწმებისათვის გრაფაში უნდა შეიყვანოთ მეზღვაურის ნომერი. სისტემა გაჩვენებთ მეზღვაურზე ბოლოს გაცემულ ჯანმრთელობის ცნობას  შესაბამისი სტატუსის მითითებით