მთავარი > სააგენტოს მიერ საჯარო ინფორმაციის გაცემის ყოველწლიური ანგარიში
სააგენტოს მიერ საჯარო ინფორმაციის გაცემის ყოველწლიური ანგარიში

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს - სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს 2021 წლის ანგარიში სააგენტოში ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით გათვალისწინებული ინფორმაციის თავისუფლების მდგომარეობის შესახებ


საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს - სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს 2020 წლის ანგარიში სააგენტოში ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით გათვალისწინებული ინფორმაციის თავისუფლების მდგომარეობის შესახებ


საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს - სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს 2019 წლის ანგარიში სააგენტოში ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით გათვალისწინებული ინფორმაციის თავისუფლების მდგომარეობის შესახებ


საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს - სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს 2018 წლის ანგარიში სააგენტოში ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით გათვალისწინებული ინფორმაციის თავისუფლების მდგომარეობის შესახებ


საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს - სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს 2017 წლის ანგარიში სააგენტოში ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით გათვალისწინებული ინფორმაციის თავისუფლების მდგომარეობის შესახებ


საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს - სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს 2016 წლის ანგარიში სააგენტოში ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით გათვალისწინებული ინფორმაციის თავისუფლების მდგომარეობის შესახებ


საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს - სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს 2015 წლის ანგარიში სააგენტოში ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით გათვალისწინებული ინფორმაციის თავისუფლების მდგომარეობის შესახებ

 
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს - სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს 2014 წლის ანგარიში სააგენტოში ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით გათვალისწინებული ინფორმაციის თავისუფლების მდგომარეობის შესახებ

 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს - სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს 2013 წლის ანგარიში სააგენტოში ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით გათვალისწინებული ინფორმაციის თავისუფლების მდგომარეობის შესახებ

 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს - სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს 2012 წლის ანგარიში სააგენტოში ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით გათვალისწინებული ინფორმაციის თავისუფლების მდგომარეობის შესახებ

 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს - სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს 2011 წლის ანგარიში სააგენტოში ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით გათვალისწინებული ინფორმაციის თავისუფლების მდგომარეობის შესახებ