მთავარი > ცირკულარები
ცირკულარები

ცირკულარი არის ტექნიკური ხასიათის დოკუმენტი, რომელსაც საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო გამოსცემს საზღვაო დარგის ტექნიკური რეგულირების მიზნებისათვის და წარმოადგენს სახელმძღვანელო დოკუმენტს საზღვაო სფეროს წარმომადგენლებისათვის (გემთმფლობელი, მენეჯერი, მეზღვაურები და სხვ.)