მთავარი > მეზღვაურები > სასწავლო-საწვრთნელი დაწესებულებები
სასწავლო-საწვრთნელი დაწესებულებები

საზღვაო-სასწავლო დაწესებულებები:

სსიპ სასწავლო უნივერსიტეტი ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია

     მისბათუმირუსთაველის გამზირი №53

     ტელ: +995 (422) 27 94 51

     ვებ-გვერდიhttp://www.bsma.edu.ge

შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი

    მისბათუმითამარ მეფის გამზირი №38

    ტელ: +995 (422) 29 25 25; 29 32 32

    ვებ-გვერდი: http://www.bntu.edu.ge

შპს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი

    მისბათუმიშალვა ინასარიძის ქ.  №29

    ტელ: +995 579 79 99 44; +995 593 40 22 18

    ვებ-გვერდიhttp://www.mtc-anri.edu.ge

შპს საზღვაო სასწავლო საწვრთნელი ცენტრი ეკვატორი

    მისბათუმიშავშეთის ქ.  №29

    ტელ: +995 (422) 22 43 43

    ვებ-გვერდიhttp://www.equator.ge

სსიპ სასწავლო უნივერსიტეტი ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის ფოთის ფილიალის საზღვაო სასწავლო-საწვრთნელი ცენტრი

    მის.ფოთი, წმინდა გიორგი ქ.  №24

    ტელ: +995 577 78 05 00

    ვებ-გვერდიhttp://www.bsma.edu.ge

 

საზღვაო-საწვრთნელი დაწესებულებები:

სსიპ სასწავლო უნივერსიტეტი ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის მეზღვაურთა სასწავლო, საწვრთნელი და სერტიფიცირების ცენტრი

სსიპ სასწავლო უნივერსიტეტი ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის ფოთის ფილიალის საზღვაო სასწავლო-საწვრთნელი ცენტრი

შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის საერთაშორისო საზღვაო მომზადების ცენტრი

შპს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი

შპს საზღვაო სასწავლო საწვრთნელი ცენტრი ეკვატორი

შპს ქუალშიფ ჯეორჯია

შპს "მერიდიან მერითაიმ თრეინინგ სენთერ"

შპს "მედიქლაბჯორჯია"-ს სასწავლო რესურს ცენტრი


 

საზღვაო-საწვრთნელი დაწესებულებების და კურსების (პროგრამების) აღიარების განაცხადის ფორმა