მთავარი > მეზღვაურები > სასწავლო-საწვრთნელი დაწესებულებები
სასწავლო-საწვრთნელი დაწესებულებები

საზღვაო-სასწავლო დაწესებულებები:

სსიპ სასწავლო უნივერსიტეტი ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია

     მისბათუმირუსთაველის გამზირი №53

     ტელ: +995 (422) 27 94 51

     ვებ-გვერდიhttp://www.bsma.edu.ge

შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი

    მისბათუმითამარ მეფის გამზირი №38

    ტელ: +995 (422) 29 25 25; 29 32 32

    ვებ-გვერდი: http://www.bntu.edu.ge

შპს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი

    მისბათუმიშალვა ინასარიძის ქ.  №29

    ტელ: +995 579 79 99 44; +995 593 40 22 18

    ვებ-გვერდიhttp://www.mtc-anri.edu.ge

შპს საზღვაო სასწავლო საწვრთნელი ცენტრი ეკვატორი

    მისბათუმიშავშეთის ქ.  №29

    ტელ: +995 (422) 22 43 43

    ვებ-გვერდიhttp://www.equator.ge

სსიპ სასწავლო უნივერსიტეტი ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის ფოთის ფილიალის საზღვაო სასწავლო-საწვრთნელი ცენტრი

    მის.ფოთი, წმინდა გიორგი ქ.  №24

    ტელ: +995 577 78 05 00

    ვებ-გვერდიhttp://www.bsma.edu.ge

 

საზღვაო-საწვრთნელი დაწესებულებები:

სსიპ სასწავლო უნივერსიტეტი ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის მეზღვაურთა სასწავლო, საწვრთნელი და სერტიფიცირების ცენტრი

სსიპ სასწავლო უნივერსიტეტი ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის ფოთის ფილიალის საზღვაო სასწავლო-საწვრთნელი ცენტრი

შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის საერთაშორისო საზღვაო მომზადების ცენტრი

შპს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი

შპს საზღვაო სასწავლო საწვრთნელი ცენტრი ეკვატორი

შპს ქუალშიფ ჯეორჯია 

საზღვაო-საწვრთნელი დაწესებულებების და კურსების (პროგრამების) აღიარების განაცხადის ფორმა