მთავარი > მეზღვაურები > სერტიფიცირების პროცედურები
სერტიფიცირების პროცედურები

კომპეტენციის სერტიფიკატი − კაპიტანზე, ოფიცერსა და GMDSS-ის რადიოოპერატორზე საქართველოს კანონის დებულებათა შესაბამისად გაცემული და დადასტურებული სერტიფიკატი, რომელიც მის მფლობელს უფლებას აძლევს, იმსახუროს ამ თანამდებობაზე და შეასრულოს პასუხისმგებლობის ამ დონისათვის გათვალისწინებული ფუნქციები; იგი გაიცემა 5 წლის ვადით.

პირს რომელსაც აქვს ნაოსნობის 12 თვე ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში ან 3 თვე ბოლო 6 თვის განმავლობაში უფლებამოსილია კომპეტენციის სერტიფიკატი განაახლოს გამოცდის გარეშე.

შენიშვნა: GMDSS კომპეტენციის სერტიფიკატის განახლებისათვის აუცილებელია შესაბამისი განახლების კურსის გავლა.