მთავარი > გემები > ზოგადი ინფორმაცია
ზოგადი ინფორმაცია

ვის შეუძლია დარეგისტრირება

 • საქართველოს მოქალაქეს;
 • იურიდიულ პირებს
 • უცხოელ გემთმფლობელებს განურჩევლად  მათი ეროვნებისა და რეზიდენტობისა

უცხოელ გემთმფლობელს უნდა ჰყავდეს წარმომადგენელი საქართველოში

 • მოქმედებს უცხოელი გემთმფლობელის სახელით გემის რეგისტრაციის მიზნებისათვის;
 • გემთმფლობელის სახელით  აწერს ხელს რეგისტრაციასთან დაკავშირებულ საჭირო დოკუმენტაციას
 • გემთმფლობელის იურიდიული წარმომადგენელი.

რას ვთავაზობთ გემთმფლობელს?

 • სარეგისტრაციო შეღავათები გემთმფლობელეისათვის; ჩარტერერებისათვის;
 • შემცირებული ადმინისტრაციული ხარჯები;
 • შესაბამისი კომპეტენციის მქონე ნებისმიერი ეროვნების მეზღვაურის დასაქმების შესაძლებლობა;
 • კონკურენტუნარიანი ტონაჟის მოსაკრებელი
 • -50% შეღავათები სარეგისტრაციო ტარიფებზე 15 წლამდე ასაკის გემებისათვის;
 • დროშის ინსპექტორთა საერთაშორისო ქსელი;
 • მარტივი სარეგისტრაციო პროცედურები
 • ნებისმიერი ტიპის, ასაკის და რეგისტრული ტონის  მქონე მცურავი საშუალების რეგისტრაცია (ყველა გემი, რომელიც იმყოფება ევროკავშირის მიერ აღიარებული საკლასფიკაციო საზოგადოებების ზედამხედველობის ქვეშ);
 • მოწმობების ნამდვილობის ონლაინ დადასტურება;
 • უსაფრთხოების მაღალი სტანდარტები;
 • 24/7 ტექნიკური მხარდაჭერა