მთავარი > > 2014 წელი
2014 წელი

I კვარტალი

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა - 2014 წლის I კვარტალი 
სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები - 2014 წლის I კვარტალი

II კვარტალი

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა - 2014 წლის II კვარტალი
სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები - 2014 წლის II კვარტალი

 III კვარტალი

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითრების სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა - 2014 წლის III კვარტალი