მთავარი > გემები > სარეგისტრაციო მოწმობის დადასტურება
სარეგისტრაციო მოწმობის დადასტურება
მოწმობის/დოკუმენტის დასადასტურებლად გთხოვთ, მიუთითოთ მოწმობის/დოკუმენტის ქვედა მარცხენა მხარეს განთავსებული საინდეტიფიკაციო ნომერი, ასევე გაცემის თარიღი ან გემის სსო ( IMO) ნომერი.